Sběr

Vážení rodiče, sběr můžete vozit i přímo do provozovny PARTR, Rybníky I, 760 01 Zlín (www.partr.cz).

  • uveďte, že se jedná o sběr pro Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín
  • nechte napsat na vážní lístek jméno dítěte a třídu (můžete uvést i více dětí)
  • vážní lístek odevzdejte v sekretariátu školy paní Soni Dudové

Děkujeme za spolupráci.