Základní pravidla a limity pro čerpání příspěvků

Podmínkou pro proplacení příspěvku ze Spolku rodičů je doložení originálu účtenky, paragonu či jiného účetního dokladu.

Soutěže 1. – 9. ročník : odměny, materiál a občerstvení

Limit na školní kolo soutěže je stanoven na max. 250,– Kč / soutěž (pokud není schváleno jinak) Limit na okrskové příp. krajské kolo soutěže je stanoven na max. 500,– Kč / soutěž (pokud není schváleno jinak)

Sportovní odpoledne s rodiči

Limit na odměny a občerstvení je stanoven na max. 500,– Kč. Nově je součástí položky" Soutěže 1. – 9. ročník".

Semináře, výukové programy, projekty

Příspěvek je stanoven na max. 1.000,– Kč / třída / školní rok.

Škola v přírodě I.stupeň: materiál a odměny

Příspěvek je stanoven na max. 1.000,– Kč / třída / školní rok.

Fond solidarity

Návrh na čerpání příspěvku z Fondu solidarity podává třídní učitel nebo paní ředitelka. Příspěvek je určen pro sociálně znevýhodněné žáky a je možno jej využít na úhradu: školy v přírodě / adaptační pobytu / lyžařského výcviku / školního výletu nebo i na proplacení pracovních sešitů či školného ve školní družině.

Podmínkou pro proplacení příspěvku ze Spolku rodičů je doložení originálu účtenky, paragonu či jiného účetního dokladu.

Hospodaření