Základní pravidla a limity pro čerpání příspěvků

Podmínkou pro proplacení příspěvku ze Spolku rodičů je doložení originálu účtenky, paragonu či jiného účetního dokladu.

Soutěže 1. – 9. ročník : odměny, materiál a občerstvení

Limit na školní kolo soutěže je stanoven na max. 250,– Kč / soutěž (pokud není schváleno jinak) Limit na okrskové příp. krajské kolo soutěže je stanoven na max. 500,– Kč / soutěž (pokud není schváleno jinak)

Vánoční tvoření: projekt podpory finační gramotnosti

14 tříd na prvním stupni + 6 tříd družinek = 20 tříd, které se budou účastnit jarmarku. Pro každou třídu je schválen příspěvek ve výši 250,– Kč, celkem tedy 20 × 250,– Kč = 5.000,– Kč. Třídy si nakoupí materiál a použijí jej na vytvoření výrobků, které následně prodají na jarmarku. Výtěžek z prodeje zůstává jednotlivým třídám k dispozici.

Velikonoční tvoření: projekt podpory finanční gramotnosti

14 tříd na prvním stupni + 6 tříd družinek = 20 tříd, které se budou účastnit jarmarku. Pro každou třídu je schválen příspěvek ve výši 250,– Kč, celkem tedy 20 × 250,– Kč = 5.000,– Kč. Třídy si nakoupí materiál a použijí jej na vytvoření výrobků, které následně prodají na jarmarku. Výtěžek z prodeje zůstává jednotlivým třídám k dispozici.

Velikonoční odpoledne s rodiči (velikonoční dílničky)

Příspěvek na materiál v maximální částce 250,– Kč / dílnička. Může čerpat rodič, paní učitelka nebo paní družinářka, která organizuje dílničku. Předpokládáme max. 14 stanovišť.

Semináře, výukové programy, projekty

Příspěvek 2.000,– Kč / třída / školní rok.

Škola v přírodě I.stupeň: materiál a odměny

Příspěvek 1.000,– Kč / třída / školní rok.

Hospodaření